Nasz Patron

św. Andrzej Bobola

Andrzej Bobola SJ herbu Leliwa (ur. 30 listopada 1591 w Strachocinie k. Sanoka, zm. 16 maja 1657 r. w Janowie Poleskim) - święty Kościoła katolickiego, jezuita, misjonarz, autor tekstu ślubów lwowskich Króla Jana Kazimierza, męczennik za wiarę, patron Polski.

Życiorys


Andrzej Bobola urodził się w uboższej gałęzi rodu. Jego ojciec Mikołaj był dzierżawcą sołectwa strachockiego wchodzącego w skład dóbr królewskich. W 1606 r., gdy rozpoczynał studia, zginął jego kuzyn Wojciech Bobola w bitwie pod Moskwą. W latach 1606-1611 studiował w szkole jezuickiej w Braniewie, następnie (31 lipca 1611 roku) wstąpił do tego zakonu i nowicjat odprawił w Wilnie. Śluby zakonne złożył 31 lipca 1613. W latach 1613-1616 studiował filozofię na Uniwersytecie Wileńskim; w latach 1618-1622 studiował tam również teologię, nie zdał jednak ostatniego, najważniejszego egzaminu. 12 marca 1623 otrzymał święcenia kapłańskie. Przez rok był rektorem kościoła w Nieświeżu (1623-1624), gdzie wspólnie z krajczym wielkim koronnym księciem Albrychtem Władysławem Radziwiłłem dążył do uroczystego uznania w ślubowaniach przez Króla Polski, Matki Bożej Królową Polski, co zostało spełnione we Lwowie 1 kwietnia 1656 r. W latach 1624-1630 był kaznodzieją i spowiednikiem w kościele św. Kazimierza w Wilnie. Sprawował też funkcje rektora i doradcy prepozyta w tym kościele. 2 czerwca 1630 złożył profesję (ślubowanie) czterech ślubów zakonnych w kościele św. Kazimierza w Wilnie, po czym został superiorem (przełożonym) domu zakonnego w Bobrujsku w latach 1630-1633. Następnie pracował w Płocku (1633-1636), w Warszawie jako kaznodzieja (1636-1637) i ponownie w Płocku (1637-1638) jako prefekt kolegium i kaznodzieja. Kolejne cztery lata (1638-1642) spędził w Łomży, będąc doradcą rektora, kaznodzieją i dyrektorem szkoły humanistycznej. W okresie od 1642-1646 przebywał w Pińsku i okolicach prowadząc rozwiniętą działalność ewangelizacyjną, a lata 1646-1652 ze względów zdrowotnych spędził w Wilnie przy kościele św. Kazimierza głosząc kazania i prowadząc wykłady oraz misje. Wrócił ponownie na ziemię pińską, podejmując szeroko zakrojoną ewangelizację - znany jest jako apostoł Pińszczyzny. 16 maja 1657 podczas powstania Chmielnickiego dostał się we wsi Mohilnie w ręce Kozaków. Zamęczono go na śmierć w Janowie Poleskim.

Kult


O kanonizację Andrzeja Boboli zabiegał o. Marcin Godebski, rektor kolegium jezuickiego w Pińsku i Aleksander Wyhowski, biskup łucki. 30 października 1853 został beatyfikowany, a 17 kwietnia 1938 kanonizowany przez papieża Piusa XI. 16 maja 1957 roku papież Pius XII promulgował encyklikę Invictus Athletae Christi w trzechsetną rocznicę męczeństwa św. Andrzeja Boboli. Zmumifikowane naturalnie zwłoki Boboli przez długie lata otaczane były czcią w kościele parafialnym w Połocku. W 1922 bolszewicy zabrali je jako osobliwość (z racji dobrego stanu mumifikacji) do Gmachu Higienicznego Wystawy Ludowego Komisariatu Zdrowia. W maju 1924 relikwie - jako rodzaj "zapłaty" za pomoc w czasie głodu - przekazano Stolicy Apostolskiej. Od 17 czerwca 1938 znajdują się w Warszawie. 17 kwietnia 1988 złożono je w nowo wybudowanym Sanktuarium św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej. Sanktuarium św. Andrzeja znajduje się również w Strachocinie. Od 16 maja 2002 r. św. Andrzej Bobola jest patronem Polski, jest również patronem m.in. archidiecezji warszawskiej i warmińskiej.

Powrót


LITANIA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

Kyrie elejson, Cryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad Pannami, módl się za nami.
Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.
Święty Andrzeju, wierny Dobrego Pasterza naśladowco, módl się za nami.
Święty Andrzeju, pobożny czcicielu niepokalanie poczętej Maryi Panny, módl się za nami.
Święty Andrzeju, prawdziwy synu św. Ojca Ignacego, módl się za nami.
Święty Andrzeju, mężu Ducha Bożego pełny, módl się za nami.
Święty Andrzeju, miłością Boga i bliźniego pałający, módl się za nami.
Święty Andrzeju, cichy i pokornego serca, módl się za nami.
Święty Andrzeju, z Bogiem przez nieustanną modlitwę złączony, módl się za nami.
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej, módl się za nami.
Święty Andrzeju, apostole piński, módl się za nami.
Święty Andrzeju, naczynie wybrane od Boga ku nawróceniu odszczepieńców do jedności wiary św. katolickiej, módl się za nami.
Święty Andrzeju, dziatek i prostaczków ojcze i nauczycielu, módl się za nami.
Święty Andrzeju, pogróżkami i katuszami w wierze nie zachwiany, módl się za nami.
Święty Andrzeju, wśród najokropniejszych mąk najcierpliwszy, módl się za nami.
Święty Andrzeju, krwawa w wyznaniu jedności wiary ofiaro, módl się za nami.
Święty Andrzeju, męczeńską palmą i apostolską koroną ozdobiony, módl się za nami.
Święty Andrzeju, po zgonie wonią i nieskazitelnością ciała uwielbiony, módl się za nami.
Święty Andrzeju, wielkimi cudami od Boga wsławiony, módl się za nami.
Święty Andrzeju, chlubo narodu naszego, módl się za nami.
Święty Andrzeju, ozdobo Towarzystwa Jezusowego, módl się za nami.
Święty Andrzeju, miłośniku twojego ludu, módl się za nami.
Święty Andrzeju, nowy nasz przed Bogiem opiekunie, módl się za nami.
Abyśmy się wszyscy w jedności katolickiej wiary połączyli, módl się za nami.
Abyśmy od tej jedynie zbawiennej wiary niczym się oderwać nie dali, módl się za nami.
Abyśmy każdego grzechu ciężkiego unikali, módl się za nami.
Abyśmy popełnione winy szczerą pokutą zgładzili, módl się za nami.
Abyśmy około zbawienia duszy gorliwie pracowali, módl się za nami.
Abyśmy Bogu wiernie służyli, módl się za nami.
Abyśmy Najświętszą Pannę Maryję jako Matkę miłowali, módl się za nami.
Abyśmy wszystkie przeciwności zbawiennie znosili, módl się za nami.
Abyśmy Boga z tobą na wieki chwalili, módl się za nami.
Święty Andrzeju Bobolo, Męczenniku Boży, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
V. Módl się za nami, święty Andrzeju.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się.

Boże, któryś dla wyznania prawdziwej wiary świętego Andrzeja rozlicznymi mękami utrapionego, świetnym uwieńczył męczeństwem: spraw, prosimy, abyśmy w tejże wierze niezachwiani, wszystkie raczej przeciwności, niż szkodę na duszy naszej ponieśli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.

Powrót


Modlitwa o nawrócenie innowierców

Boże! Miłośniku pokoju, dawco jedności i zgody, w którego ręku są serca ludzkie, przez zasługi św. Andrzeja, Męczennika Twego, pokornie Cię prosimy, abyś błądzących braci naszych duchem jedności i zgody natchnąć raczył; iżbyśmy wszyscy świętym wiary Twojej katolickiej węzłem połączeni, jednym sercem, w jednym Kościele Ciebie wyznawali, a potem tej nagrody dostąpili, którą zgotowałeś tym, co Cię miłują. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o miłość wiary świętej.

Święty Andrzeju, któryś z miłości ku Bogu i wierze świętej życie swe położył i tyle mąk wycierpiał, uproś nam wielką gorliwość o chwałę Bożą, wierność w wykonywaniu obowiązków naszych i żywe a nieugięte przywiązanie do wiary świętej i Stolicy Apostolskiej, tak, abyśmy byli gotowi w obronie tejże wiary św. wszelkie znieść cierpienia i życie swe położyć, gdyby tego zaszła potrzeba. Amen.

Powrót


April 7 th, 2008  •  Posted by Free CSS Templates  •  18 Comments